• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Algemene Ledenvergadering 9 Oktober

  UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

  VRIJDAG 9 oktober2020 – 20.00 UUR –  RKVV ROOSENDAAL

   

  Geachte leden,

  Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal i.v.m. de corona maatregelen anders worden georganiseerd dat voorgaande edities.

  Omdat wij als vereniging maar 30 personen mogen toelaten in onze sportkantine, zal dit jaar de ALV in een in ''hybride'' vorm gaan plaatsvinden.

  In dit geval betekent dit dat we helaas maar 20 leden 'live' kunnen uitnodigingen in onze sportkantine, en overige leden de mogelijkheid willen bieden om via Microsoft TEAMS de ALV digitaal bij te laten te wonen.

  Zoals u kunt begrijpen willen graag de ''oudere'' leden voorrang verlenen tot het ''live'' bijwonen van de ALV in onze sportkantine, en de overige leden verzoeken digitaal via TEAMS aan te sluiten.

  Er geldt voor deze ALV een aanmeldingsplicht, waarbij u voor 8 Oktober kenbaar moet maken of u wilt deelnemen aan de ALV, aanmelden kunt u door een mail te sturen aan onze secretaris. (secretaris@rkvvroosendaal.nl)

  Diegene die ''live'' de ALV mogen bijwonen zullen hierover vroegtijdig geïnformeerd worden, de overige leden zullen voor aanvang van de ALV een digitale uitnodiging ontvangen.

  De agenda voor deze vergadering is als volgt, en is omwille van het digitale karakter op een aantal punten aangepast *. Deze punten zullen later in dit seizoen in een volgende ALV behandeld worden wanneer een fysieke vergadering weer mogelijk is.

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 24 Januari 2020
  3. Jaarverslag 2019-2020 secretaris
  4. Financieel jaarverslag 2019-2020
  5. Verslag kascontrole commissie
  6. Verkiezen kascontrole commissie
  7. Mededelingen bestuur
  8. Begroting 2020-2021
  9. Investering zonnepanelen.
  10. Verslag onderzoekscommissie.*
  11. Voorstellen vanuit leden.

  Voorstellen graag voor 7 oktober 2019 mailen naar de secretaris (secretaris@rkvvroosendaal.nl),  voorstellen die later worden ontvangen kunnen mogelijk niet tijdens de Algemene Ledenvergadering worden behandeld.

  Bestuursverkiezing.

  Aftredend en herkiesbaar: - Edwin van den Bemt  secretaris.

  Aftredend en niet herkiesbaar: -Mary Kanters – Organisatie commissie en Communicatie commissie.

  1. Huldiging jubilarissen.*
  2. Rondvraag.
  3. Sluiting.

  Wij verwelkomen u graag op 9 oktober 2020 digitaal of live onze kantine.

   

  Met sportieve groet,

  Namens het bestuur, Edwin van den Bemt Secretaris

  secretaris@rkvvroosendaal.nl