• Communicatie commissie

 • De communicatiecommissie van RKVV Roosendaal coördineert en bewaakt de belangen van onze vereniging. Maar de commissie doet meer. Zij is ook verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Hieronder een overzicht van de taken.

  Taken:

  Bewaken interne en externe communicatie.
  Positief in beeld brengen van de vereniging d.m.v contacten met plaatselijke week- en dagbladen.
  Opzetten en beheer van klachten afhandeling.
  Beheer en borging website.
  Borgen uniforme uitstraling van RKVV Roosendaal.

  Beleid van de communicatie commissie
  De visie van RKVV Roosendaal is dat ieder lid van de vereniging bijdraagt aan een open en respectvolle manier van communiceren met elkaar. Daarnaast dragen we als externe communicatie actief de belangen en ontwikkelingen uit van de vereniging. Met als doel om de club positief in beeld te brengen.

  Communicatie is van alledag en blijkt tevens het allermoeilijkste wat er is. Daarom is er binnen RKVV Roosendaal ook een aparte commissie, die onder andere deze uniforme uitstraling borgt. Tevens zullen we er met elkaar voor moeten zorgen dat iedereen actief de benodigde informatie haalt en brengt, zodat de juiste personen over de juiste en meest up-to-date informatie beschikt.

  Daarnaast onderhoudt en legt de communicatiecommissie contacten met de diverse belanghebbenden en draagt zij zo een actief positief imago uit en bewaakt zij dit tevens. De communicatiecommissie is bereikbaar via communicatie@rkvvroosendaal.nl.

  U kunt uiteraard ook uw tips, klachten en verbeterpunten via dit e-mailadres of via leden van de communicatiecommissie doorgeven.