• Contributie

 • Contributie voor het huidige seizoen

  Voor meer informatie kunt u een email sturen naar contributie@rkvvroosendaal.nl.

  Contributie van RKVV Roosendaal seizoen 2021/2022

  De contributie wordt geïnd eind juli via automatische incasso. Als gebruikt wordt gemaakt van een nota dan geldt een opslag van €7,50 vanwege extra administratieve kosten, uitgezonderd de ondersteunende leden.

  Pupillen (JO6/7/8/9/10/11/12/13) € 141,75
  Junioren (JO14/15/16/17/19) € 160,00
  Senioren € 215,00
  Stil lid senioren € 110,00
  35+/45+ competitie € 57,75
  Ondersteunende leden € 46,50

  Gezinskorting: vanaf 3e spelende lid/leden, allen ingeschreven op 1 adres, bedraagt de contributie € 30,00 voor het jongste lid/leden.(niet in combinatie met stillid spelers, dan geldt een andere regeling, neem hiervoor contact op met de penningmeester) 

  Betaling via Stichting Paul

  Indien de contributie via stichting Paul loopt dient men dit bij de ledenadministratie aan te geven. Men moet dit echter wel zelf regelen met stichting Paul. Wij ontvangen dan een goedkeuring waarna wij een factuur naar stichting Paul kunnen sturen.

  Men kan pas voetballen als er een goedkeuring door stichting Paul is afgegeven, dit geldt ook voor huidige leden. Dus voor elk nieuw seizoen moet men opnieuw de aanvraag doen. Doe dit tijdig, liefst voor eind juni, zodat wij op de hoogte zijn voordat er met een nieuw seizoen contributie geind gaat worden. Als wij voor eind augustus geen goedkeuring hebben ontvangen van stichting Paul, kan er niet gevoetbald worden.

  Vanaf nu geldt:

  Eerst een goedkeuring en dan pas voetballen!
  Als wij met de start van een nieuw seizoen(augustus) nog geen goedkeuring hebben ontvangen, dan gaat u automatisch mee in het incassotraject. Bij stornering kan er niet gevoetbald worden.

  Niet meer bij stichting Paul? Meldt dit dan zo snel mogelijk bij de ledenadministratie, u bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens.

  Incassotraject

  Indien er onverhoopt geen geld kan worden geïncasseerd vanaf uw rekening ontvangt u per e-mail een herinnering waarna uzelf voor betaling van de contributie moet zorgen. Deze herinnering wordt verhoogd met € 5,00 administratiekosten, als de inning zonder geldige reden wordt gestorneerd.

  Gaat u na deze herinnering nog niet over tot betaling, dan volgt een 2e herinnering met daarin nogmaals het verzoek tot betalen van de factuur. Deze 2de herinnering wordt verhoogd met € 7,50 administratiekosten.

  Gaat u wederom niet over tot betaling dan volgt een aanmaning met een verzoek tot betaling. Deze aanmaning zal worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten. Met het verzenden van deze aanmaning wordt ook de spelactiviteit geblokkeerd waardoor u/of uw kind niet meer aan wedstrijden en trainingen mag deelnemen.

  Kosten t.b.v innen contributie

  • 1ste Herinnering, stornering wegens terugboeking op eigen rekening (zonder geldige reden) € 5,00
  • 2de Herinnering € 7,50
  • Aanmaning € 10,00

  Wanneer u meent op basis van een zware blessure of een andere reden recht te hebben op vermindering dan wel kwijtschelding van de contributie, dient u dit z.s.m. te melden bij contributie@rkvvroosendaal.nl. Het niet reageren op herinneringen en aanmaningen kan er toe leiden dat uw claim niet gegrond wordt verklaard en u de volle contributie verschuldigd bent.

   

  Coulanceregeling m.b.t. blessures

  Indien men tijdens het seizoen geblesseerd raakt hebben wij een coulance regeling wat betreft de contributie. Men raakt b.v.geblesseerd in oktober en kan de rest van het seizoen niet meer voetballen, vervalt de contributie voor de 2e seizoenshelft. De spelactiviteit zetten wij tijdelijk op non-actief waardoor men automatisch niet meer kan deelnemen aan wedstrijden. Raakt men geblesseerd in de 2e seizoens helft heeft men uiteraard geen recht op restitutie van de contributie aangezien men dan al wedstrijden heeft gespeeld of trainingen heeft genoten.