• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

  VRIJDAG 16 OKTOBER 2020 – 20.00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL

   

  Geachte leden,

   

  Hierbij nodigt het bestuur u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering.

   

  Waarom een extra Algemene Ledenvergadering?

  In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 9 oktober heeft het bestuur de plannen gepresenteerd om te gaan investeren in zonnepanelen. Voor een dergelijke investering en bijbehorende financiering heeft het bestuur goedkeuring van de ALV nodig. Onze statuten schrijven hierover voor dat een dergelijk besluit alleen kan worden genomen als 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

  Op 9 oktober was niet 2/3 van de leden aanwezig, zodat nog geen besluit kon worden genomen.

  Onze statuten schrijven verder voor dat in een dergelijke situatie het bestuur een tweede vergadering moet bijeenroepen. In deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordige leden een positief besluit worden genomen mits een meerderheid van tenminste 2/3 instemt met het voorstel.

   

  Vorm extra Algemene Ledenvergadering

  De extra ALV zal, in verband met de corona maatregelen, op dezelfde wijze plaatsvinden als de ALV van 9 oktober 2020. Omdat wij als vereniging maar 30 personen mogen toelaten in onze sportkantine, zal deze ALV in een  ''hybride'' vorm gaan plaatsvinden. In dit geval betekent dit dat we helaas maar een beperkt aantal leden 'live' kunnen uitnodigingen in onze sportkantine. De overige leden bieden wij de mogelijkheid om via Microsoft TEAMS de ALV digitaal bij te laten  wonen.

  Zoals u kunt begrijpen willen we graag de ''oudere'' leden voorrang verlenen tot het ''live'' bijwonen van de ALV in onze sportkantine, en de overige leden verzoeken digitaal via TEAMS aan te sluiten.

  Er geldt voor deze ALV voor alle leden een aanmeldingsplicht, waarbij u voor 15 oktober kenbaar moet maken of u wilt deelnemen aan de ALV, aanmelden kunt u door een mail te sturen aan onze secretaris (secretaris@rkvvroosendaal.nl).

  Diegene die ''live'' de ALV mogen bijwonen zullen hierover vroegtijdig geïnformeerd worden, de overige leden zullen voor aanvang van de ALV een digitale uitnodiging ontvangen.

  Mochten vanuit de regering nieuwe maatregelen volgen, die gevolgen hebben voor bovenstaande, dan informeren wij u hier tijdig over.

   

  Volmacht

  Als u zelf niet in de gelegenheid bent om fysiek of digitaal bij de ALV aanwezig te zijn, dan kunt u ook een volmacht geven aan een lid die fysiek of digitaal aanwezig is bij de ALV. Voor het geven van een volmacht moet u het formulier op de website hanteren (formulier is ook op te vragen bij secretaris@rkvvroosendaal.nl). U mag alleen een volmacht geven aan een lid van achttien jaar of ouder. Elk lid mag maar maximaal twee keer gemachtigd worden.

  De volmachten moeten uiterlijk 15 oktober 2020 gemaild worden naar (secretaris@rkvvroosendaal.nl).

   

  Download hier uw volmacht 

   

  Agenda

  20.00 – 20.10     Opening

  20.10 – 20.15     Verkiezing kascontrolecommissie

  20.15 – 20.45     Toelichting investering zonnepanelen

  20.45 – 21.15     Stemming investering zonnepanelen

  21.15 – 21.30     Rondvraag

  21.30                 Sluiting

   

  Wij verwelkomen u graag op 16 oktober 2020 digitaal of live onze kantine.

   

  Met sportieve groet,

   

  Namens het bestuur

  Edwin van den Bemt

  Secretaris

  secretaris@rkvvroosendaal.nl