• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Informatie contributie seizoen 2020-2021

  Het afgelopen seizoen is één van de meest bijzondere seizoenen geweest in het bestaan van onze vereniging. Door het Covid-19 virus kwam een abrupt einde aan de competitie 2019-2020. Gelukkig zijn de maatregelen van de overheid de afgelopen maanden iets versoepelt en kon er tegen het einde van het seizoen weer getraind worden en konden enkele leeftijdscategorieën zelfs al weer oefenwedstrijden spelen. Zoals het er nu naar ziet kunnen in het nieuwe seizoen de competities weer “gewoon” starten.

  Via deze weg willen we iedereen bedanken die zich de afgelopen maanden heeft ingespannen om diverse activiteiten weer op te starten en degene die zich bezig heeft gehouden met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

  Financiële effecten Covid-19 crisis

  De Covid-19 crisis heeft ook een financiële impact gehad op onze vereniging. Door het moeten sluiten van de kantine viel het overgrote deel van onze inkomsten weg. Doordat een deel van onze kosten gewoon doorliepen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de energiekosten en de kosten aan het onderhoud van de velden en accommodatie, was het extra noodzakelijk om kritisch te kijken naar onze kosten. Dit heeft soms geleid tot impopulaire maatregelen, welke dringend nodig waren om financieel gezond te blijven. Daarnaast hebben we ook met succes een beroep gedaan op enkele (landelijke) steunmaatregelen. Dit alles heeft er in geresulteerd dat we het seizoen 2019-2020 financieel positief hebben kunnen afsluiten.

  Inning contributie 2020-2021

  Ondanks dat we het seizoen 2019-2020 met een positief resultaat af hebben kunnen sluiten, zijn onze financiële middelen op dit moment ontoereikend om aan onze financiële verplichtingen de komende maanden te kunnen voldoen. De komende maanden lopen diverse vaste kosten door, terwijl wij nog geen inkomsten uit bijvoorbeeld de kantine hebben. Wij hebben daarom besloten om de contributie dit jaar eerder te innen dan u de afgelopen jaren van ons gewend was. De contributie zal in de laatste week van juli worden geïnd.

  Contributiebedragen 2020-2021

  Vorig seizoen hebben wij de contributie, ondanks een stijging van de kosten, niet verhoogd. Voor het komende seizoen zijn wij genoodzaakt om, mede door kostenstijgingen (o.a. door de reguliere inflatie), de contributie met 5% te verhogen.

  De contributiebedragen voor het komende seizoen bedragen:

  Pupillen (JO6/7/8/9/10/11/12/13) € 135,00
  Junioren (JO14/15/16/17/19) € 152,50
  Senioren € 215,00
  Stil lid senioren € 110,00
  35+/45+ competitie € 55,00
  Ondersteunende leden € 44,50

  Gezinskorting: vanaf 3de spelende lid/leden, allen ingeschreven op één adres, bedraagt de contributie € 30,00 voor het jongste lid/leden (niet in combinatie met de stil lid regeling voor seniorenspelers). 

  Informatie over hoogte contributiebedragen

  Voordat de contributie in de laatste week van juli wordt geïnd, ontvangen jullie van ons een mail waarin wordt aangegeven welk contributiebedrag bij jullie wordt geïnd. In deze mail wordt ook aangegeven hoe jullie met ons contact kunnen opnemen voor vragen over jullie contributie.

  Ondanks dat de maatregelen voor de bestrijding van het Covid-19 virus versoepeld zijn, blijven het bijzondere tijden. Deze bijzondere tijden vragen soms om beslissingen welke anders zijn dan jullie wellicht van ons gewend waren. Alles is er op gericht om onze vereniging (financieel) gezond te houden. Wij hopen dat wij op jullie begrip mogen rekenen.

  Met sportieve groet,

  Bestuur RKVV Roosendaal