• Inleveren shirts e.d.

    Inleveren van de shirts en materialen kan op donderdag 21 juni en vijrdag 22 juni van 18:30 tot 20:00. Niet in de gelegeheid om langs te komen maak dan even een afspraak met ons via wedstrijdsecretaris.jeugd@rkvvroosendaal.nl