• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Inschrijven

 • LET OP:

  contact met de ledenadministratie is uitsluitend per email, de antwoordmail op uw inschrijving kan bij u in de spambox belanden, houdt dit in de gaten a.u.b..

 • RKVV Roosendaal hanteert momenteel een wachtlijst voor vrijwel alle categorieën(leeftijden). Een eventuele plaatsing is afhankelijk van afmeldingen en/of overschrijvingen van huidige spelers van RKVV Roosendaal. De wachtlijst is van toepassing voor alle spelers die bij RKVV Roosendaal willen komen voetballen.

  Inschrijfformulier dient bij minderjarigen(onder 18) ingevuld te worden door een ouder/toeziend voogd! Adresgegevens moeten bij een minderjarige van een ouder/toeziend voogd zijn!

  Bij het inschrijven bij RKVV Roosendaal is men verplicht zelf € 10, - inschrijfgeld over te maken naar rekeningnr.:
  NL58 INGB 0006 7737 47 - ovv naam en geboortedatum speler/speelster.
  Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

  Tevens is het aanleveren van een kopie legitimatie bewijs verplicht. Dit kan per email naar de ledenadministratie.

  Alleen een volledig, correct, ingevuld formulier welke u ontvangt na contact met de ledenadministratie, kan in behandeling worden genomen. Na ontvangst van het inschrijfgeld en de door ons gevraagde documenten is de inschrijving officieel.

  U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestigingsmail dat het formulier is ontvangen en verdere informatie, mocht dit niet het geval zijn neem dan even contact op met de ledenadministratie a.u.b., zie algemene informatie! Ook staan hier de verwachtingen tussen club en leden en ouders jeugdleden!

  Voorwaarden bij lidmaatschap

  Door versturen van het inschrijfformulier verklaart ondergetekende tevens, zich te onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijke Reglement ervan op de hoogte is en akkoord gaat met onze Privacy Policy. Tevens gaat men hierbij akkoord met de automatsche incasso van de jaarlijkse contributie tenzij anders is aangegeven bij opmerkingen.
  Verder verklaart ondergetekende dat hij of zij schade aan eigendommen van RKVV Roosendaal, die door zijn of haar toedoen zijn of worden aangebracht, volledig te zullen vergoeden.

  Stichting Paul

  Indien betalingen via stichting Paul lopen dit aangeven! Lees eerst contributie + regels betreffende de betaling via stichting Paul.

  LET OP:
  contact met de ledenadministratie is uitsluitend per email, antwoord mail op inschrijving kan bij u in de spambox belanden, houdt dit in de gaten a.u.b..