• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Beste leden,

  Afgelopen vrijdag 9 oktober 2020 is tijdens de ledenvergadering door het bestuur het plan gepresenteerd om te gaan investeren in zonnepanelen. Doordat hiervoor goedkeuring van de leden nodig is, is voor aanstaande vrijdag (16 oktober 2020) een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven.

  Vrijdag is afgesproken dat de presentatie en de business case op de website zouden worden geplaatst. Jullie zijn in de gelegenheid om voorafgaande aan de ledenvergadering van a.s. vrijdag vragen te stellen over beide documenten. Deze vragen kunnen tot donderdag 15 oktober 2020 gemaild worden naar penningmeester@rkvvroosendaal.nl

  Over de agenda van de ledenvergadering wordt u nog nader geïnformeerd.

   

  Klik hiervoor de Project beschrijving & Business case.  

   

   Bestuur RKVV Roosendaal