• Aanmelden van nieuwe spelers
  RKVV Roosendaal hanteert momenteel een wachtlijst voor vrijwel alle categorieën(leeftijden). Een eventuele plaatsing is afhankelijk van afmeldingen en/of overschrijvingen van huidige spelers van RKVV Roosendaal. De wachtlijst is van toepassing voor alle spelers die bij RKVV Roosendaal willen komen voetballen.
  Nieuwe spelers kunnen zich uitsluitend aanmelden/inschrijven bij de ledenadministratie. Inschrijven kan vanaf 4 jaar. Hiervoor dient men het aanmeldingsformulier in te vullen via de website van RKVV Roosendaal. Alleen een inschrijving met een volledig ingevuld formulier, en na de betaling van het inschrijfgeld, wordt in behandeling genomen. Men krijgt men een bevestigingsmail dat het formulier in goede orde is ontvangen en verdere toelichting. Zodra de betaling van het inschrijfgeld is voldaan krijgt men bericht dat men op de wachtlijst komt te staan. Ook het alleen mee trainen met een team is niet toegestaan. Voor eventuele proeftrainingen dient met zich ook eerst in te schrijven!

  Aanmelden van nieuwe spelers die van een andere club komen
  Spelers die van een andere club komen en die bij RKVV Roosendaal willen gaan voetballen dienen zich eerst aan te melden/in te schrijven bij RKVV Roosendaal ,en kunnen zich pas laten overschrijven als ze in een team geplaatst kunnen worden. Na bericht van de ledenadministratie over het plaatsen in een team wordt het verzoek gezet in Sportlink(KNVB) voor de goedkeuring van de te verlaten vereniging. Indien daar geen blokkades zijn zal de overschrijving plaats vinden. Voor de A-categorie geldt dat overschrijvingen alleen kunnen plaatsvinden aan einde van het seizoen(voor 15 juni) en in de winterstop.

 • Aanmelden van nieuwe spelers
  RKVV Roosendaal hanteert momenteel een wachtlijst voor vrijwel alle categorieën(leeftijden). Een eventuele plaatsing is afhankelijk van afmeldingen en/of overschrijvingen van huidige spelers van RKVV Roosendaal. De wachtlijst is van toepassing voor alle spelers die bij RKVV Roosendaal willen komen voetballen.
  Nieuwe spelers kunnen zich uitsluitend aanmelden/inschrijven bij de ledenadministratie. Inschrijven kan vanaf 4 jaar. Hiervoor dient men het aanmeldingsformulier in te vullen via de website van RKVV Roosendaal. Alleen een inschrijving met een volledig ingevuld formulier, en na de betaling van het inschrijfgeld, wordt in behandeling genomen. Men krijgt men een bevestigingsmail dat het formulier in goede orde is ontvangen en verdere toelichting. Zodra de betaling van het inschrijfgeld is voldaan krijgt men bericht dat men op de wachtlijst komt te staan. Ook het alleen mee trainen met een team is niet toegestaan. Voor eventuele proeftrainingen dient met zich ook eerst in te schrijven!

  Aanmelden van nieuwe spelers die van een andere club komen
  Spelers die van een andere club komen en die bij RKVV Roosendaal willen gaan voetballen dienen zich eerst aan te melden/in te schrijven bij RKVV Roosendaal ,en kunnen zich pas laten overschrijven als ze in een team geplaatst kunnen worden. Na bericht van de ledenadministratie over het plaatsen in een team wordt het verzoek gezet in Sportlink(KNVB) voor de goedkeuring van de te verlaten vereniging. Indien daar geen blokkades zijn zal de overschrijving plaats vinden. Voor de A-categorie geldt dat overschrijvingen alleen kunnen plaatsvinden aan einde van het seizoen(voor 15 juni) en in de winterstop.

  Nieuwe manier van overschrijven
  Hoe gaat het in zijn werk?
  De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, meldt zich bij de nieuwe vereniging aan/schrijft zich in daar. Pas als er plaats is wordt de overschrijving aangevraagd.
  • Bij goedkeuring van de overschrijving, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.
  Blokkade?
  Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn! Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.

  Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

  Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

  Daarnaast dient men zich ook bij de huidige vereniging af te melden ivm. een overschrijving, zodat gecontroleerd kan worden of alles in orde is(contributie, inleveren kleding ed. etc.).>>> zie tab afmelden!
  Alle overschrijvingen die tussen 5 maart en 15 juni worden ingediend, worden niet eerder dan 1 juli in Sportlink doorgevoerd.

  Verwachtingen club m.b.t. leden en ouders jeugdleden
  Binnen RKVV Roosendaal is op dit moment geen systeem van verplichte vrijwilligerstaken ingevoerd. Het is momenteel ook niet de intentie van het bestuur om dit verenigingsbreed in te voeren. We hopen en gaan er van uit dat leden en ouders van jeugdleden wel op vrijwillige basis een actieve bijdrage leveren aan de vereniging, gevraagd of liever nog ongevraagd. Dit geldt dus ook voor nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden. Alleen op die manier kan onze vereniging een bloeiende vereniging blijven die plezier biedt voor iedereen.
  T.a.v. de boven beschreven visie gelden bovendien de volgende bijzonderheden:

  1. Er zal door bestuur en kader van de vereniging een z.g.n. ‘halen/brengen-beleid’ gevoerd worden m.b.t. het lidmaatschap van de club. Dit houdt in dat actief gevraagd zal worden aan leden en ouders van jeugdleden om een bepaalde vrijwilligerstaak uit te voeren. Specifieke gevallen op dit gebied zijn b.v.:

  a. Geen enkel elftal mag starten aan de competitie zonder dat het leiders heeft. Als er zich geen vrijwillige leiders melden, zal het elftal niet starten. De ouders van de jeugdleden of de seniorleden zullen in dat geval zelf met een oplossing moeten komen en/of de taak in moeten vullen.

  b. Leiders/Trainers zullen zelf altijd een scheids- en/of grensrechter voor een thuiswedstrijd dienen te leveren of deze taak zelf uit te voeren, indien er geen scheids- en/of grensrechter door de club ingezet kan worden. Het streven van het bestuur is om voor alle A, B en seniorenwedstrijden een scheidsrechter vanuit de club te regelen, dit kan echter niet altijd gegarandeerd worden.

  2. Als het uitvoeren van bepaalde vrijwilligerstaken past in het opleidingsbeleid t.a.v. spelers of trainers, dan kan het bestuur in de toekomst bepaalde taken onderdeel uit laten maken van het spelen in een bepaalde leeftijdscategorie of selectie/niet-selectie categorie. Het passen in het opleidingsbeleid kan betrekking hebben op het verbeteren van o.a. voetbaltechnische-, voetbaltactische-, als voetbalsociale elementen of spelregelkennis. Indien tot invoering overgegaan wordt, zal dit altijd in het voetbaljaar voorafgaand, voor de indeling van elftallen bekend is, bekend gemaakt worden. Ook zal in dat geval een systeem van begeleiding ingevoerd worden om zo een maximaal leereffect na te streven.

  3. Het uitvoeren van bepaalde vrijwilligerstaken mag als strafmaatregel opgelegd worden bij een door de club geconstateerde overtreding op het gebied van Sportiviteit of Normen & Waarden. De uit te voeren taak incl. frequentie dient, voor deze opgelegd wordt, altijd goedgekeurd te worden door de coördinator Normen & Waarden.
  Afmelden van spelers
  Het afmelden van spelers kan uitsluitend schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie. Afmelden nooit via leiders of trainers. Voor het afmelden kan men een afmeldingsformulier in vullen op tab Afmelden. Het ingevulde afmeldingsformulier moet VOOR 15 juni bij de ledenadministratie binnen zijn. Indien de afmelding NA 15 juni is ontvangen, dan worden kosten in rekening gebracht.(circa € 12.50)

  Afmelden van spelers ivm overstap naar een andere club
  Zie hierboven.

  Men dient zich af te melden bij de ledenadministratie als lid.

  Aan de overschrijvingen wordt alleen medewerking verleend, wanneer aan alle financiële verplichtingen jegens RKvv Roosendaal is voldaan.

  LEDENADMINISTRATIE :
  Mary Kanters
  Buitenberg 25
  4707 SZ ROOSENDAAL
  Email: ledenadministratie@rkvvroosendaal.nl