• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Algemene leden vergaderingen

 • Algemene Ledenvergadering 9 Oktober

  Agenda ALV 9 Oktober

  1.  Opening
  2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2019
  3. Jaarverslag 2019-2020 secretaris
  4. Financieel jaarverslag 2019-2020
  5. Verslag kascontrole commissie
  6. Verkiezen kascontrole commissie
  7. Mededelingen bestuur
  8. Begroting 2020-2021
  9. Investering zonnepanelen
  10. Verslag onderzoekscommissie
  11. Voorstellen vanuit leden.

  Voorstellen graag voor 7 oktober 2019 mailen naar de secretaris (secretaris@rkvvroosendaal.nl). Voorstellen die later worden ontvangen kunnen mogelijk niet tijdens de Algemene Ledenvergadering worden behandeld.

         12. Bestuursverkiezing

  Aftredend en herkiesbaar: - Edwin van den Bemt - secretaris                                                                                          Aftredend en niet herkiesbaar: -Mary Kanters – organisatie commissie en communicatie commissie.

         13. Huldiging jubilarissen

         14. Rondvraag

         15. Sluiting

  Wij verwelkomen u graag op 9 oktober 2020 in onze kantine.

  Met sportieve groet,

   

  Edwin van den Bemt

  Secretaris

  secretaris@rkvvroosendaal.nl

 • Verslag ALV 24-01-2020

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 24 januari 2020

 • Verslag ALV 25-10-2019

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 25 oktober 2019.

 • Verslag secretaris 2018-2019

  Hiernaast vindt u het jaarverslag van de secretaris van seizoen 2018-2019 versie 2

 • Verslag ALV 26-10-2018

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 26-10-2018.

 • Verslag secretaris 2017-2018

  Hiernaast vindt u het verslag van de secretaris van seizoen 2017-2018.

 • Verslag ALV 29-06-2018

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 29-06-2018.

 • Algemene ledenvergadering

  ALV 24-11-2017 

  Op 24 november 2017 is tijdens de algemene ledenvergadering door de leden een nieuw bestuur gekozen. Zeven leden hadden zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Op de zeer druk bezochte ledenvergadering, 99 personen, zijn zij door een meerderheid van de ledenvergadering gekozen.

  De bestuurssamenstelling is nu als volgt:
  Voorzitter: Jeroen van Beers
  Vice-voorzitter: Andre Broeke
  Secretaris: Edwin van den Bemt
  Penningmeester: Wil Neggers
  Normen en waarrden en vrijwilligerscoördinator: Peter Schellingerhout
  Voorzitter activiteitencommissie: Leo Dam
  Voorzitter organisatie en communicatiecommissie: Mary Kanters
  Voorzitter sponsorcommissie: Michel de Bruijn

  Op dit moment zijn nog een tweetal functies vacant: voorzitter technische commissie en voorzitter accommodatiecommissie.

 • Verslag ALV 24-11-2017

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 24-11-2017.

 • Verslag ALV 27-10-2017

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 27-10-2018

 • Verslag BALV 22-02-2017

  Hiernaast vindt u het verslag van de bijzondere ALV van 22-02-2017.

 • Verslag ALV 7-10-2016

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 7-10-2016.

 • Verslag BALV 17-06-2016

  Hiernaast vindt u het verslag van de bijzondere ALV van 17-06-2016.

 • Verslag BALV 27-05-2016

  Hiernaast vindt u het verslag van de bijzondere ALV van 27-05-2016.

 • Verslag ALV 9-10-2015

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 9-10-2015.

 • Verslag ALV 17-10-2014

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 17-10-2014.

 • Verslag BALV 01-07-2014

  Hiernaast vindt u het verslag van de bijzondere ALV van 01-07-2014.

 • Verslag BALV 05-06-2014

  Hiernaast vindt u het verslag van de bijzondere ALV van 05-06-2014.

 • Verslag ALV 21-09-2013

  Hiernaast viindt u het verslag van de ALV van 21-09-2013.

 • Verslag ALV 14-09-2012

  Hiernaast vindt u het verslag van de ALV van 14-09-2012.

 •