• Algemene ledenvergadering

  ALV 24-11-2017 

  Op 24 november 2017 is tijdens de algemene ledenvergadering door de leden een nieuw bestuur gekozen. Zeven leden hadden zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Op de zeer druk bezochte ledenvergadering, 99 personen, zijn zij door een meerderheid van de ledenvergadering gekozen.

  De bestuurssamenstelling is nu als volgt:
  Voorzitter: Jeroen van Beers
  Vice-voorzitter: Andre Broeke
  Secretaris: Edwin van den Bemt
  Penningmeester: Wil Neggers
  Normen en waarrden en vrijwilligerscoƶrdinator: Peter Schellingerhout
  Voorzitter activiteitencommissie: Leo Dam
  Voorzitter organisatie en communicatiecommissie: Mary Kanters
  Voorzitter sponsorcommissie: Michel de Bruijn

  Op dit moment zijn nog een tweetal functies vacant: voorzitter technische commissie en voorzitter accommodatiecommissie.