• Convenant

 • Convenant van R.K.V.V. Roosendaal 

  Deel 1: de rechten

  1. Iedereen heeft het recht om gerespecteerd te worden.
  2. Iedereen heeft het recht om waardig behandeld te worden.
  3. Iedereen heeft het recht om plezier te hebben bij de vereniging.
  4. Iedereen heeft het recht om op zijn/haar niveau een voetbalprestatie neer te zetten. 

  Deel 2: de plichten

  1. Iedereen moet zich houden aan de regels, normen en waarden van de vereniging.
  2. Iedereen is gehouden aan de financiële verplichtingen van de vereniging. 

  Deel 3: de regels, normen en waarden

  1. Ik respecteer de eigendommen van de vereniging. 
  2. Het is niet toegestaan om van leden spullen of andere waardevolle spullen mee te nemen (te stelen).
  3. Bij problemen beslist het bestuur over te nemen maatregelen.
  4. Uitspraken van het bestuur zijn bindend.
  5. Ik zal mij binnen en buiten het veld op een correcte wijze gedragen.
  6. Iedereen maar in het bijzonder mensen van het kader (bestuur, leiders, trainers enbarpersoneel) hebben het recht om bij ongewenst gedrag je daar op te wijzen.
  7. Ik weet op welke wijze ik elftalspelers, tegenstanders en/of scheidsrechter moet aanspreken (Het is niet gepast grove taal te gebruiken op de vereniging).
  8. Ik weet, dat als ik iets verniel, ik dit ook weer moet vergoeden.
  9. Ik weet, dat bij een vereniging veel spelers, leiders, trainers, bezoekers etc. rondlopen. Daarom weet ik, dat ik me sociaal moet gedragen in de vereniging.
  10. Ik weet dat ik op tijd moet zijn.
  11. Ik weet, dat ik iedereen (gasten, tegenstanders, scheidsrechters, etc.) met respect moet behandelen. Ik ben me bewust, dat bij overtreding van de regels het bestuur, trainer en/of leider beslist over de maatregel die volgt. Deze maatregel zal ik respecteren.