• Nieuws supportersvereniging

 • Beste voetbalvriend, vriendin

  Graag willen wij even uw aandacht vragen voor de supportersvereniging en de mogelijkheid om lid te worden van onze supportersvereniging. Bent u al lid, misschien toch leuk om te lezen wat we zoal doen per voetbalseizoen.

 • Wat doet de supportersvereniging?

  • Bij elke thuiswedstrijd van Roosendaal hebben we de clubloterij waarbij men kans maakt op 3 fantastische prijzen!
  • Elk jaar hebben we weer een fantastische mosselavond en in december organiseren wij een gezellige kerstbingo met prachtige prijzen!
  • Ook verstrekken wij bijdrages aan diverse activiteiten van onze voetbalvereniging, waaronder aan de terugkomdag senioren aan het einde van het seizoen.
  • Ook doen elk voorjaar enkele supporters/leden mee aan de collecte Jantje Beton. Hierbij kunnen wij altijd hulp gebruiken voor de collecte van volgend jaar. Iedere hulp is van harte welkom.

  De contributie is, door verhoging van de kosten, voor het nieuwe seizoen vastgesteld op: senioren € 12,00 en A-jeugd € 6,00.

  Hierbij willen wij de huidige leden weer verzoeken, net als vorig jaar, hun contributie voor het nieuwe seizoen over te maken voor 14 september 2018 op:
  Let op: nieuw bankrekeningnummer: NL07 RABO 0309 9261 81
  t.n.v. Supportersvereniging RKVV Roosendaal.

  Nieuwe leden zijn ook altijd van harte welkom.

  U kunt zich opgeven bij Anja van den Berg:
  a-jvandenberg@planet.nl
  U kunt dan gelijktijdig het contributie bedrag, senioren € 12,00 en A-jeugd € 6,00, overmaken op voornoemd bankrekeningnummer

  Het nieuwe voetbalseizoen begint weer over enkele weken.
  Ook voor dit nieuwe seizoen staan er voor de supportersclub weer vele activiteiten op het programma. Graag ontmoeten wij u daar!
  Wij hopen op een sportief en gezond seizoen 2018-2019.

  Met vriendelijke groeten,
  Leo Dam (voorzitter)
  Piet Bruijns (penningmeester)

  P.S. Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen, geef dan z.s.m. uw (nieuwe) adres door aan: Anja van den Berg-Bruijninckx: a-jvandenberg@planet.nl

  Evenals vorig jaar publiceren wij deze brief ook op de website.
  Inschrijving Kamer van Koophandel nr.51495783.
  Secretariaat: De Fuis 51, 4708 BB Roosendaal; Administratie: Keijenburg 14, 4702 CG Roosendaal.