• Richtlijn voor sponsoring vanuit bestuur

  Langs deze weg richt het bestuur van RKVV Roosendaal zich tot u, leiders, trainers, leden en natuurlijk sponsoren.

  RKVV Roosendaal wil graag uniformiteit uitstralen. Dat betekent dat leden dezelfde tenues, trainingspakken, jassen, tassen etc. moeten dragen/gebruiken. Om dit te borgen hebben wij een contract met ons kledingleverancier VOETBALSHOP (Mervo sport). Samen met VOETBALSHOP bieden wij een complete RKVV Roosendaal verenigingslijn wedstrijd- en trainingskleding aan.

  Als u een sponsor bereid heeft gevonden of u overweegt zelf te willen sponsoren, dan moet u dit met de sponsorcommissie van de vereniging afstemmen.

  Op deze manier zijn wij in staat om de sponsoring te coördineren binnen de vereniging en zijn wij altijd op de hoogte welke kleding bij welke teams gebruikt wordt. Daarnaast borgen wij hiermee een uniforme uitstraling van onze teams en kunnen zodoende de kleding bij de overgang van teams naar het nieuwe seizoen faciliteren.

  Daarom hanteren wij de richtlijn om contact op te nemen met de sponsorcommissie van RKVV Roosendaal (sponsoring@rkvvroosendaal.nl).

  Samen zullen wij dan uw sponsoring organiseren en faciliteren door middel van het uitbrengen van de juiste offerte t.o.v. uw wensenpakket. Bij akkoord zal RKVV Roosendaal de bestelling voor u in gang zetten. Georganiseerde kleding, dat niet via de sponsorcommissie is aangeschaft zal vanuit het bestuur niet getolereerd worden.

  Op deze manier werken we aan uniformiteit en heeft u als sponsor en onze vereniging ook de baten die met de kledingleverancier overeen zijn gekomen.

  Graag verneem ik van u als u sponsoring overweegt. Schroom niet ook in geval van oriëntatie m.b.t. sponsoring contact op te nemen.

  Met sportieve groet,

  Volkan Akdikan