• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Tolvergoedeing/eilandenregeling zuid I

 • Ook dit seizoen kunnen de verenigingen die van en naar Zeeuws Vlaanderen moeten rijden voor tegemoetkoming van de tunnelkosten in aanmerking komen, als gebruik wordt gemaakt van de Westerscheldetunnel (de zogenaamde eilandenregeling).

  Deze tegemoetkoming geldt voor verenigingen die ook daadwerkelijk met buitengewone kosten worden geconfronteerd.

  Uitgangspunten:

  • Het is een tegemoetkoming in de kosten, waarbij de KNVB de kosten voor 15 personen vergoedt voor een elftal en voor 9 (volwassen) personen voor een 6/8 tal.

  • Zeeuws - Vlaanderen met 4 auto's voor een elftal en 3 auto's voor een 6/8 tal.

  • Drempel/eigen bijdrage van alle verenigingen ad € 250,--.

  • Geen administratie meer voor clubs/KNVB!!! De vergoeding wordt automatisch aan het eind van het seizoen in rekening/courant met de clubs verrekend.  

  Dit leidt tot de volgende vergoedingen: 

  Naar eiland

  Elftal

  6tal/8tal

  Zeeuws-Vlaanderen

  37,50

  28,00

   

  Kosten kunnen gedeclareerd worden via:https://www.rkvvroosendaal.nl/declaratie-reiskosten/