• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Tolvergoedeing/eilandenregeling zuid I

 • Ook dit seizoen kunnen de verenigingen die van en naar Zeeuws Vlaanderen moeten rijden voor tegemoetkoming van de tunnelkosten in aanmerking komen, als gebruik wordt gemaakt van de Westerscheldetunnel (de zogenaamde eilandenregeling).

  Deze tegemoetkoming geldt voor verenigingen die ook daadwerkelijk met buitengewone kosten worden geconfronteerd.

  Opbouw eilandenregeling
  De tegemoetkoming per team bedraagt - zowel van als naar Zeeuws Vlaanderen - € 37,50 per wedstrijd (vijf auto's x € 7,50 retour).

  Voor seniorenteams geldt een franchise (een soort van eigen risico) per seizoen van € 180,00 per vereniging;
  Voor jeugd geldt er geen franchise;
  In verband met het gebruik van de T-tag is het bijsluiten van bonnetjes niet verplicht;
  Per seizoen is de tunnel zes keer tolvrij, declaraties van die data worden dan ook niet vergoed.-
  - De data in 2017 zijn: 9 september, 28 oktober en 25 november.
  - De data in 2018 zijn: zijn nog niet bekend.

  Declareren
  Op het declaratieformulier kan per team de datum, het wedstrijdnummer en de wedstrijdgegevens worden vermelden. De declaratieformulieren tunnelkostenvergoeding graag in twee delen aanleveren. In de winterstop het eerste gedeelte en in mei 2018 het tweede gedeelte. Het declaratieformulier kan via e-mail worden verstuurd naar de secretaris. De einddatum voor het inleveren van het declaratieformulier tunnelkostenvergoeding is 1 juni 2018.

  Let op!
  Aanvragen die na 1 juni 2018 worden ingediend zijn te laat en worden niet meer in behandeling genomen. Zorg er dus voor dat het declaratieformulier op tijd ingeleverd wordt.