• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Coronamaatregelen

  Gebruik kleedkamers

  Verboden alcohol in de kleedlokalen te drinken

  Algemene maatregelen zoals bekend te respecteren in en rond de kantine.

  Op 23 augustus jl. heeft het bestuur het beluit moeten nemen om het gebruik van kleedkamers bij trainingen en wedstrijden niet meer toe te staan. Dit was een bewuste en ons inziens een terechte keuze gezien de ontwikkelingen bij andere (voetbal)verenigingen in de regio. Tegelijkertijd is er nagedacht over hoe we een en ander richting de start van de competitie verder moeten invullen. Hierbij is vooral gekeken naar wat wel mogelijk is.

  Dat er restricties blijven is duidelijk, maar in afstemming met de KNVB regels en conform de Corona regels van het NOC/NSF gaan we op wedstrijddagen de regels iets versoepelen. Dit kan echter alleen wanneer iedereen zich voor 100% aan de afspraken houdt.

  Op de trainingsavonden zijn onderstaande afspraken ook van toepassing. De afspraken gaan vanaf komende maandag 14 september 2020 in en gelden tot de winterstop waarin we de afspraken opnieuw bekijken.

  Tot de winterstop gelden onderstaande regels (opgesplitst per leeftijdscategorie):

  Leeftijd tot en met 12 jaar (alle teams tot en met de MO13/JO13):

  Regelgeving: Kinderen tot en met 12 jaar hoeven, binnen en buiten, geen afstand te houden tot elkaar en ook niet tot volwassenen.

  Dit betekent dat alle teams tot en met de JO13 en MO13 op wedstrijddagen volledig gebruik kunnen maken van de kleedkamers. Omkleden voor de wedstrijd, wedstrijdbespreking, douchen en omkleden na de wedstrijd. Ook de leiders, trainers (en eventueel vader/moeder bij de jongste spelers) mogen in de kleedkamer aanwezig zijn. Voor de volwassenen onderling geldt echter nog steeds de 1,5 meter regel.

  Leeftijd van 13 jaar tot en met 18 jaar (alle teams van MO14/ JO14 tot en met MO19/JO19):

  Regelgeving: Spelers in deze leeftijdscategorie hoeven geen afstand tot elkaar te houden, maar tov volwassenen moeten zij wel de 1,5 meter regel aanhouden.

  Dit betekent dat de spelers van de teams MO14/JO14 tot en met MO19/JO19 op wedstrijddagen gebruik mogen maken van de kleedkamers. Elftalbegeleiding mag echter niet samen met de spelers in de kleedkamer aanwezig zijn. Elftalbegeleiding kan voor de wedstrijd alles klaarzetten in de kleedkamer en na de wedstrijd controleren of alles is opgeruimd. Wedstrijdbesprekingen voor de wedstrijd en/of in de rust kunnen niet in de kleedkamer worden gehouden. Uitvoering van deze regel vraagt aanpassing en flexibiliteit waarbij we rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van spelers en trainers/leiders. 

  Leeftijd vanaf 19 jaar (alle senioren heren- en vrouwenteams):

  Regelgeving: Spelers en elftalbegeleiding in deze leeftijdscategorie moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

  Dit betekent dat afhankelijk van de grootte van de kleedkamer maximaal 8 personen tegelijk in de kleedkamer aanwezig mogen zijn. Omkleden, douchen etc. zal daarom om toerbeurten moeten. Wedstrijdbesprekingen kunnen niet in de kleedkamer worden gehouden. We rekenen met name in deze categorie op de eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele speler, trainer en leider.

  Zoals in het begin aangegeven kunnen we bovenstaande richtlijnen alleen aanhouden wanneer iedereen zich aan deze afspraken houdt. Dit is in het belang van je eigen team, maar zeker ook in het algemeen belang van de vereniging. Bij overtreding van de regels kan/zal dit direct gevolgen hebben en wellicht betekenen dat we alsnog de kleedkamers moeten sluiten.

  Gezien de ervaringen van de laatste weken waarin jullie hebben laten zien flexibel te kunnen zijn wanneer de spelregels veranderen zijn we ervan overtuigd dat we samen met elkaar ook nu weer kunnen voldoen aan bovenstaande afspraken. Toon begrip naar elkaar en durf elkaar ook aan te spreken wanneer het even niet goed gaat. Dit is in het belang van ons allemaal.