• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Trainen met Coronamaatregelen

  Beste heren en dames trainers/leiders,

  Update 17-05-2020:

  Het trainingsschema is aangepast.

  Het nieuwe trainingsschema staat onderaan.

  Zoals inmiddels bij een ieder bekend mag de jeugd weer gaan sporten! Dit zal de komende periode echter anders gaan zoals we zijn gewend, want we leven momenteel in de “1,5 meter samenleving”. Dat betekent dat iedereen die ouder is dan 12 jaar, minimaal 1,5 meter bij anderen vandaan dient te blijven. Om dit mogelijk te maken hebben we een trainingsschema opgesteld waarbij de spelers t/m 12 jaar en spelers van 13 t/m 18 jaar de ruimte krijgen om zich hier naar te gedragen. Dit schema vindt u onderaan.

  De kantine en de kleedkamers blijven tot nader bericht gesloten. Dat betekent dus thuis omkleden en thuis douchen. De WC-ruimte bij het ballenhok is wel open. Probeer deze zo min mogelijk te gebruiken, houdt zo goed mogelijk afstand en desinfecteer je handen voor en na gebruik. De karren met ballen en de pionnen zullen klaargezet worden in de terrasruimte tussen het hoofdveld en de kantine. De trainers/leiders kunnen hun eigen kar en pionnen na de training meenemen en deze weer wegzetten in de terrasruimte Ook de trainers/leiders houden hierbij onderling de nodige afstand.

  Voor alle teams geldt dat er alleen trainers/leiders aanwezig mogen zijn. Uiteraard  mogen er alleen trainers/leiders aanwezig zijn, die niet onder de risicogroep vallen. Ook ouders mogen het sportpark niet op ! 

  Ouders die hun kind willen brengen, kunnen hun kind bij de toegangspoort "overdragen" aan de trainer van het elftal en komen dus niet op het sportpark. Wanneer een team niet begeleid wordt door een trainer, kan er niet getraind worden.  

  Voor iedere speler geldt: als je verkoudheidsklachten hebt, blijf je thuis en mag je niet trainen!

  Tenslotte: om te voorkomen dat er teveel spelers/begeleiders tegelijkertijd op het sportpark aanwezig zijn, is er in het trainingsschema  tussen de trainingsblokken telkens een periode van  20 minuten. We vragen de spelers op tijd te komen, maar niet eerder dan 10 minuten voordat de training begint, want de spelers van elk blok worden namelijk verzocht om uiterlijk 10 minuten na de training van het sportpark af te zijn. Ook ouders die hun kinderen weg willen brengen en op willen halen, worden verzocht op de parkeerplaats voldoende afstand te houden tot elkaar. Zie foto parkeerplaats onderaan.

  Buiten dat de ouders niet aanwezig mogen zijn op het sportpark, is het ook niet de bedoeling dat er trainers/vrijwilligers op het sportpark aanwezig zijn, die op dat moment niet actief zijn als trainer van een op dat moment trainend team. 

  Spelers JO15/MO15 t/m JO19/MO19 (van 13 t/m 18 jaar)

  Voor deze categorie gelden daarnaast de volgende aandachtspunten:

  • Bij aankomst op het sportpark lopen zij (eventueel na het wegzetten van hun fiets in het fietsenhok) op gepaste afstand naar het trainingsveld waar ze zijn ingedeeld.
  • Deze teams moeten zich aan de 1,5 m richtlijn houden. Dit betekent dat ze NIET een partijtje mogen spelen tijdens de training. Hierop zal worden gecontroleerd door de vereniging.
  • Tijdens de trainingen zal de vereniging controleren of iedereen voldoende afstand houdt. De rol van de trainer is, buiten het geven van de training, ook het toezien van de 1,5 meter afstand tijdens de training. Wellicht is het goed om met 2 begeleiders (2 trainers of 1 trainer en 1 leider/ouder) tijdens de training aanwezig te zijn om hierop toe te zien. Wanneer er geconstateerd wordt dat de 1,5 meter regel niet gehandhaafd wordt, zal de begeleiding gewaarschuwd worden. Bij herhalingen hiervan wordt de training van het gehele team gestopt. We moeten hier namelijk streng op toezien.
  • De trainers/leiders zorgen ervoor dat alle materialen weer teruggezet worden waar ze zijn opgehaald.
  • Spelers van JO19 die 19 jaar zijn of worden in de komende weken mogen helaas NIET meetrainen met de JO19. Ook dit zullen wij moeten controleren.

  Spelers JO6 t/m JO13/MO13 (van 5 t/m 12 jaar)

  Voor deze categorie gelden daarnaast de volgende aandachtspunten:

  • Bij aankomst op het sportpark verzamelen zij zich op de strook langs veld 2 (links van de ingang), waar de trainers/leiders reeds zullen staan. Wanneer alle spelers tijdig aanwezig zijn, zullen zij gezamenlijk met de trainers/leiders naar hun trainingsveld lopen.
  • Deze teams hoeven zich niet aan de 1,5 m richtlijn te houden. Dit betekent dat ze WEL een partijtje mogen spelen tijdens de training.
  • De trainers dienen wel de 1,5 meter afstand tot de spelers in acht te nemen.
  • De trainers/leiders zorgen ervoor dat alle materialen weer teruggezet worden waar ze zijn opgehaald.
  • Spelers van JO13 die 13 jaar zijn of worden in de komende weken, mogen helaas NIET meetrainen met de JO13 wanneer er een partijvorm wordt gespeeld en geen gepaste afstand wordt gehouden. Wanneer het gehele JO13 team besluit de 1,5 meter richtlijn aan te houden, kunnen zij uiteraard wel gezamenlijk trainen.

  Onder vindt u het protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar vanuit het NOC*NSF. Deze richtlijnen worden gehanteerd tijdens de activiteiten op ons sportpark.

 • Route parkeerplaats
  • Kinderen uit en in laten stappen naast de veilige zone.
  • Kinderen die op de fiets komen rijden tot aan de veilige zone waar ze afstappen en te voet verder gaan.
  • Kinderen worden aan de poort door de trainers opgevangen.
  • Trainers parkeren in de voor hun aangegeven zone en lopen te voet naar de veilige zone