• Trainingsschema's

 • U vindt hieronder het Trainingsschema seizoen 2017-2018 alsmede het Winter Trainingsschema 2016-2017. We trainen volgens het gewone trainingsschema seizoen 2017-2018. Op moment dat de grasvelden vanwege (weers)omstandigheden buiten gebruik zijn, treedt het Winter Trainingsschema in werking. Er wordt geprobeerd om afgelastingen zo vroeg mogelijk te communiceren via de website, soms is afgelasting echter een last-minute beslissing, waardoor vroegtijdig communiceren niet altijd mogelijk is. Er wordt dan ook aan de trainers/leiders geadviseerd om bij twijfel vooraf telefonisch contact op te nemen met de terreinmeesters.
  In beide Trainingsschema's wordt gewerkt met standaard bloktijden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde indeling. Indien men structureel geen gebruik wil maken van de ingedeelde capaciteit, dit graag kenbaar maken via een mail aan organisatiecommissie@rkvvroosendaal.nl en tc@rkvvroosendaal.nl. We kunnen dan eventueel andere teams blij maken via herverdeling. Indien men een keer niet kan komen trainen, wordt men verzocht om dit tijdig (uiterlijk 16.00 uur op de dag zelf, liefst eerder) aan de terreinmeester door te geven.

  De schema's zijn onder voorbehoud van wijzigingen en de terreinmeesters hebben altijd de mogelijkheid/bevoegdheid op de dag zelf wijzigingen door te voeren (bijv. vanwege inhaalwedstrijden). Zolang er voldoende daglicht is of anderszins capaciteit vrij is, kunnen de terreinmeesters ook eventueel trainingen van veld 2 of veld 6 verplaatsen naar veld 5. Dit ter ontlasting van veld 2 en veld 6, zodat deze velden langer en beter beschikbaar blijven voor wedstrijden.

  Met betrekking tot het Winter Trainingsschema nog de volgende toelichting:
  Het Winter Trainingsschema is zodanig opgebouwd dat bij een volledige week afgelasting elk team toch minimaal 1 x kan trainen. Enkele selectieteams blijven 2 x per week trainen. De opbouw is als volgt:
  • Selectieteams H1, H2 en JO19-1 trainen 2 x (is regulier 2 x)
  • Selectieteams JO17-1, JO15-1, JO13-1 en JO11-1 trainen 2 x (is regulier 3 x)
  • Selectieteams JO17-2, JO15-2, JO14-1, JO13-2, JO12-1, JO11-2, JO10-1, JO9-1, JO9-2 en JO8-1 trainen 1 x (is regulier 2 x)
  • Alle overige teams trainen 1 x (is regulier 2 x)
  • Teams die regulier op vrijdag trainen, behouden vooralsnog in het Winterschema op vrijdag hun reguliere 2e training. Dit vanwege het feit dat er op vrijdag nog voldoende capaciteit is. Op vrijdag is daarnaast voor teams nog ruimte om een eerder die week afgelaste training in te halen, dit moet dan wel per training afgestemd worden met de terreinmeesters

  Hoewel het Wintertrainingsschema op weekbasis is opgebouwd, is de werking op dagbasis. Per dag kan het schema dus van toepassing zijn, dit uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Voorbeeld: op maandag en dinsdag kan het normale schema van toepassing zijn, op woensdag (slecht weer) het winterschema en op donderdag en vrijdag weer het normale schema. Teams die in dit voorbeeld dan op woensdag in het Winterschema staan ingedeeld, hebben geluk en teams die op woensdag niet ingedeeld staan, hebben pech. De teams die op woensdag niet ingedeeld zijn, staan in het Winterschema echter op een andere dag weer wel ingedeeld en pakken hun trainingsmoment op momenten dat er een keer op die andere dag een afgelasting is.

  Het Winterschema staat verder ook los van de indeling in het reguliere Trainingsschema. Het is niet automatisch zo dat teams die regulier op een bepaalde dag op kunstgras trainen bij afgelasting ook automatisch kunnen trainen. Het is daarom belangrijk voor zowel leiders, trainers, spelers en ouders vooraf kennis te nemen van het Winterschema.

  Trainingsschema regulier

  Trainingsschema winter