• Uitgangspunten

  Missie:
  RKVV Roosendaal is een voetbalvereniging die een platform biedt om mensen en organisaties te verenigen.

  Visie:
  Bij RKVV Roosendaal komt men samen door plezier, passie en betrokkenheid tot sportieve prestaties op eigen niveau.

 • Kernwaarden

 • Saamhorig

    Prestatie wordt gerealiseerd met en voor elkaar. Leden zijn eensgezind en tonen team- en clubgevoel.

  Plezier

    Leden genieten van het voetbalspel en hebben het naar hun zin. Ze zijn blij, positief ingesteld en tonen acceptatie.

  Passie

    Leden tonen inzet en zijn gedreven. Een juiste discipline wordt gewaardeerd. Vrijwilligers zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie.

  Betrokken

    Leden voelen zich betrokken en zijn bereid zich in te zetten voor de vereniging. Er is een wil om elkaar en de vereniging te helpen.

  Sportief

    Op ieders niveau streven wij een zo goed mogelijke prestatie na vanuit een fairplay-instelling. We tonen ons sportief, zowel als spelend lid, als rond het veld.
 • Statuten

 • Hierondervindt u de statuten aangepast per 02-03-2015.

   

 •