• Uitnodiging ALV 22 Oktober 2021

  UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

  VRIJDAG 22 OKTOBER 2021 – 20:00 UUR – KANTINE RKVV ROOSENDAAL

   

  Geachte leden,

  Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2020 en 16 oktober 2020
  3. Verslag onderzoek “kastekort seizoen 2018-2019
  4. Jaarverslag 2020-2021 secretaris
  5. Financieel jaarverslag 2020-2021
  6. Verslag kascontrole commissie
  7. Verkiezen kascontrole commissie
  8. Mededelingen bestuur
  9. Begroting 2021-2022
  10. Beleidsplan 2021-2026
  11. Voorstellen vanuit leden

  Voorstellen graag voor 20 oktober 2021 mailen naar de secretaris (secretaris@rkvvroosendaal.nl). Voorstellen die later worden ontvangen kunnen mogelijk niet tijdens de Algemene Ledenvergadering worden behandeld.

        12. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar:­  

             Volkan Ardikan – voorzitter sponsorcommissie
             Ferry Jongenelen – voorzitter activiteitencommissie

  • Aftredend en niet-herkiesbaar:

             Remco Broos – voorzitter technische commissie

         13. Huldiging jubilarissen

         14. Rondvraag

         15. Sluiting

   Wij verwelkomen u graag op 22 oktober 2021 in onze kantine.

  Met sportieve groet,

   

  Namens het bestuur, Edwin van den Bemt

  Secretaris RKVV Roosendaal