• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • Uitstel inning contributie

  HERSTEL:
  problemen met afschrijven bij bepaalde banken, wordt aan gewerkt.
   

  Eerder hebben wij aangegeven, dat op 27 juli 2020 de contributie voor het seizoen 2020-2021 geïnd zou worden. Door technische problemen is dit niet gelukt. Wij verwachten dat de technische problemen in de loop van de week zijn opgelost en dat de inning van de contributie aan het einde van de week plaatsvindt.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur RKVV Roosendaal