• Hoofdsponsor RKVV Roosendaal
 • UPDATE - Bericht van de voorzitter

  Beste leden, vrijwilligers, vrienden en kennissen,

  Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de maatregelen bekend gemaakt t/m 28 april, aangegeven is dat deze worden verlengd zoals de maatregelen nu zijn.
  Scholen blijven dicht tot na de meivakantie.
  De KNVB heeft diezelfde avond beslist om de competities niet meer te hervatten, waarin richting voetballend Nederland dus een duidelijke keuze is gemaakt.

  Wat betekent dat voor onze club?
  Technische commissie
  Nu duidelijk is dat het seizoen niet meer wordt hervat is het belangrijk dat we naar de organisatie voor volgend seizoen gaan kijken. Ik begrijp dat veel leden nieuwsgierig zijn naar de nieuwe indeling van teams en in welke klasse ze volgend jaar gaan spelen. De Technische commissie is druk bezig om kijken hoe dat ze dit gaan organiseren en gaan communiceren naar de leden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, geven wij dit aan.

  Activiteitencommissie
  Door het bericht van afgelopen dinsdag zijn de volgende activiteiten geannuleerd :
  - High beer (was al tot nader order uitgesteld)
  - Voetbalquiz (nieuwe datum stond gepland 22 mei)
  - Terugkomdag laatste speelronde 24 mei
  Dat betekent dat we helaas ook definitief een streep moeten zetten door het sportkamp, vanwege de onzekerheid en voorbereidingstijd voor het kamp.

  Accommodatiecommissie
  Dat het sportpark officieel dicht is betekent nog niet dat er geen werkzaamheden worden uitgevoerd. De grasvelden hebben nu langere tijd om te herstellen, herstelwerkzaamheden rondom de velden(reparatie doelen enz), schilderwerk en inventarisatie van het materiaal kunnen worden opgepakt.

  Financieel
  Als club zijn we afhankelijk van inkomsten die we verkrijgen uit de kantineomzet, contributies en sponsorinkomsten. Hierop baseren we de begroting voor een seizoen en eventuele toekomstige plannen voor de club. Ook in deze tijd blijven we kosten maken(bv onderhoud velden) en hebben minder inkomsten zoals het wegvallen van de kantineomzet.
  Reis- en tolkosten voor de teams die ze dit seizoen hebben gemaakt worden vergoed als deze voor 1 maart zijn ingediend. Verder loopt er nog een onderzoek naar een verschil in de kas die door het coronavirus vertraging oploopt en waarschijnlijk na de zomervakantie verder wordt opgepakt.
  Op financieel gebied hebben we dus onze zorgen en vragen wij begrip aan u leden om onze club gezamenlijk te blijven ondersteunen.

  Als bestuur houden we even de focus op 1 juni, tot dan blijft het verbod op evenementen van kracht. Hopelijk vervallen dan de strenge maatregelen waarna we hopen u te kunnen uitnodigen voor een afsluiting van dit seizoen.

  Voor nu, hou u aan de maatregelen en denk aan de gezondheid van uzelf en uw dierbaren.

  Blijf gezond!!!

  Met sportieve groet,
  Jeroen van Beers
  Voorzitter